ОТ  ФЕРМАТА  ДО  МАСАТА

Мариннови ЕООД е основана през 1998 год.

Започва дейността си като земеделски производител с основен предмет на дейност отглеждане на култивирана печурка.

От 2002 год. основната дейност на фирмата е свиневъдство. През следващите няколко години благодаренние на високото качество на продукцията и коректонстта в търговските си отношения фирмата утвърждава мястото си на производител на свинско месо.

През 2016 год. фирмате е преобразувана в ЕООД. От тогава до настоящия момент производствената база и търговската дейност на фирмата се увеличава по обем и разширавя производствената си гама.

Мариннови ЕООД е напълно и изцяло интегрирана компания, която е зяключила производствения процес от раждането на малките прасенца, през тяхното отглеждане и угояване със собстввено произведен фураж до продажбата на месо и колбаси в собствен магазин. Животновъдния обект е с лицензионен № 7078-0183, който му дава право на осъществяване на трговска дейност в целия Европейски съюз.

Мисията, която Мариннови ЕООД си поставя е да предлага само висококачествени хранителни продукти, които да подобряват качеството на живот.